ما صرفا شروط مناسب آمریکا را قبول خواهیم کرد

وزیر امور خارجه ترکیه بیان داشت: اگر شروط آنها، مقبول، متناسب با قانون اساسی و حاکمیت ما باشد همکاری میکنیم وگرنه در مقابل فشار سر تعظیم فرود نخواهیم آورد

829743
ما صرفا شروط مناسب آمریکا را قبول خواهیم کرد

وزیر امور خارجه ترکیه بیان داشت: اگر شروط آنها، مقبول، متناسب با قانون اساسی و حاکمیت ما باشد همکاری میکنیم وگرنه در مقابل فشار سر تعظیم فرود نخواهیم آورد

مولودچاووش‌اوغلو، وزیرامورخارجه ترکیه طی نشست خبری مشترک با آوگوستو سانتوس سیلوا، همتای پرتگالی  اش در انقره درباره مذاکرات با هیات آمریکایی درباره ویزه گفت: در زمینه شروطی که برای ما مقبول، متناسب با قانون اساسی و حاکمیت ما باشد همکاری خواهیم کرد

وی در این کنفرانس مطبوعاتی چنین گفت: ترکیه درمقابل فشارسرتعظیم فرود نخواهد آورد وشروط غیرقابل قبول را نخواهد پذیرفت. همکاری خواهیم کرد، اما ترکیه دستگاه قضایی مستقلی دارد.

اداره منطقه کرد شمال عراق به توصیه‌های ما گوش نداد و دچار محاسبات اشتباه شده و است. ما مشکلات کنونی را را به آنان گوشزد کردیم، اما به فکر دستاوردهای بیشتری بودند که نشد

آنها به گمان خود، می‌توانند کردهای عراق را متحد کنند، اما متاسفانه آنها را تجزیه کردند. شاهد هرج و مرج بزرگی در آن منطقه هستیم.اخبار مربوطه