حزب خلق پیروزی انتخابات عمومی اتریش شد

همچنین حزب "سوسیال دموکرات" اتریش یکی دیگر از احزاب حاضر در دولت ائتلافی نیز 26.3 فیصد آراء را به خود اختصاص داده است

827853
حزب خلق پیروزی انتخابات عمومی اتریش شد

همچنین حزب "سوسیال دموکرات" اتریش یکی دیگر از احزاب حاضر در دولت ائتلافی نیز 26.3 فیصد آراء را به خود اختصاص داده است

براساس نظرسنجی پای صندوق‌های رای توسط تلوزیون دولتی اتریش، "حزب خلق" این کشور به رهبری سباستین کروز وزیر امور خارجه کنونی اتریش با کسب 30.2 فیصد آراء پیروز انتخابات عمومی این کشور شد.

همچنین حزب "سوسیال دموکرات" اتریش یکی دیگر از احزاب حاضر در دولت ائتلافی نیز 26.3 فیصد آراء را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر حزب راست افراطی "آزادی" موفق به کسب 26.8 فیصد آراء شده است.اخبار مربوطه