مشکل ویزه بر روابط نظامی ترکیه و آمریکا تاثیر نخواهد داشت

ترکیه متفق ناتواست ودر برابردشمنان مشترک باهم وهماهنگ با یکدیگرعمل خواهیم کرد

825505
مشکل ویزه بر روابط نظامی ترکیه و آمریکا تاثیر نخواهد داشت

جیم متیس وزارت دفاع ایالات متحد آمریکا اظهارداشت: مشکل ویزه بین ترکیه و ایالات متحده آمریکا برروابط نظامی دوکشورتاثیری نخواهد داشت.

متیس درپاسخ به سوالات روزنامه نگاران به ارزیابی تعلیق ویزه بین دوکشور پرداخته و گفت: بحران ویزه بین ترکیه و آمریکا بر روابط نظامی دو کشور تاثیر گذاشته است. ترکیه متحد ناتو است وعناصر مستقرنیروی هوایی آمریکا دراینجیرلیک به ایفای نقش مهم خود درچهارچوب ناتو همکاری با نیروهای ائتلافی ادامه میدهند. عملیات نظامی ما علیه داعش که دراینجرلیک ودیگرمناطق ترکیه ادامه دارد، باهماهنگی نزدیک وحمایت کامل هم پیمانان ترک ادامه دارد. عملیاتهای مشترک و جداگانه ما نیز با هماهنگی نزدیک ترکیه ادامه خواهد یافت.

متیس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وضع حاصله برروابط و همکاریهای آینده ترکیه و آمریکا تاثیر خواهد داشت یا نه، گفت: درمورد آینده نمیتوانم چیزی بگویم. اما تا به امروز بحرانهای دیپلماتیک برروابط نظامی ما تاثیر نداشته است.  ترکیه متفق ناتو است ودربرابر دشمنان مشترک باهم وهماهنگ با یکدیگرعمل خواهیم کرد. هم اکنون همکاری نظامی خوبی با ترکیه داریم.اخبار مربوطه