مرگ 370 تن در استرالیا بر اثر آنفولانزا

شیوع آنفولانزا دراسترالیا باعث مرگ بیش از370تن وبیماری160 تن گردیده است

823228
مرگ 370 تن در استرالیا بر اثر آنفولانزا

شیوع آنفولانزا دراسترالیا باعث مرگ بیش از370تن وبیماری160 تن گردیده است.

در اثر شیوع مرض آنفولانزا دراسترالیا بیش از 370 تن جان خود را از دست داده و 160 تن دیگر نیز راهی شفاخانه شدند

موارد شیوع مرض آنفولانزا در استرالیا که در تاریخ این کشور بی سابقه میباشد، در سال جاری بیش از 150 فیصد افزایش یافته است.

به گفته مقامات ذی یصلاح 85 فیصد افرادی که واکسن آنفولانزا شده اند نیزبه این مرض مبتلا گردیدند.

علت این نیز از ادامه سیر تغییر این نوع ویروس حتی پس از واکسیناسیون میباشد.

بیم آن میرود که تعداد قربانیان ناشی ازآنفولانزادراسترالیا بیش ازاین افزایش یابد.اخبار مربوطه