دو کشته و 24 زخمی در حمله مسلحانه لاس ویگاس آمریکا

در اثر حمله مسلحانه به جشنواره موسیقی درلاس ویگاس آمریکا براساس معلومات اولیه 2 تن کشته و 24 تن مجروح شد‌ه‌اند

818089
دو کشته و 24 زخمی در حمله مسلحانه لاس ویگاس آمریکا

در اثر حمله مسلحانه به جشنواره موسیقی درلاس ویگاس آمریکا براساس معلومات اولیه 2 تن کشته و 24 تن مجروح شد‌ه‌اند.

بنابه اعلام کارکنان یکی ازشفاخانه های شهر لاس ویگاس آمریکا دراثرحمله مسلحانه به جشنواره موسیقی درهوتل"مندلای بی" دست‌کم 2 تن کشته و 24 تن دیگر مجروح شده اند.

به گفته شاهدان عینی حداقل یک مهاجم به سمت شرکت کنندگان در این جشنواره فیر کرده است.

براساس اخباروتصاویر موجود رسانه های اجتماعی، صدای مسلسل فیر به گوش رسیده و شمار زیادی از افراد حاضر در این برنامه درحال فرارند.

گفته میشود که نیروهای امنیتی شهرلاس ویگاس  درهای ورودی برخی از مناطق را مسدود کرده اند.



اخبار مربوطه