تاکید روسیه بر حفظ تمامیت ارضی عراق

وزارت امور خارجه روسیه ضمن هشدار نسبت به تاثیرات منفی همه‌پرسی غیر قانونی اقلیم کرد عراق در منطقه، بر حمایت مسکو از تمامیت ارضی عراق تاکید کرد

815239
تاکید روسیه بر حفظ تمامیت ارضی عراق

وزارت امور خارجه روسیه ضمن هشدار نسبت به تاثیرات منفی همه‌پرسی غیر قانونی اقلیم کرد عراق در منطقه، بر حمایت مسکو از تمامیت ارضی عراق تاکید کرد

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به تاثیرات منفی برگزاری همه‌پرسی غیر قانونی اقلیم کرد شمال عراق و دیگر مناطق مورد مناقشه، بر حمایت مسکو از تمامیت ارضی عراق تاکید کرد.

در این بیانیه با اشاره به لزوم دستیابی به یک راه‌حل همه‌جانبه برای محافظت از تمامیت ارضی عراق آمده است: "دولت روسیه از تمامی طرفین خواسته است تا برای دستیابی به راه‌حل سیاسی، مذاکرات سازنده و صلح‌آمیز را مد نظر قرار دهند".

دولت عراق، دیروز به علت مغایرت همه‌پرسی غیرقانونی اقلیم کرد عراق با قانون اساسی این کشور از به رسمیت نشناختن نتایج این همه‌پرسی خبر داده بود.اخبار مربوطه