قتل و کشتار مسلمانان آراکان ادامه دارد

حسن محمد علی وزیر خارجه بنگلادش اعلام کرد، شمار مسلمانان آرکان کشته شده درنتیجه حملات اردوی میانمار حداقل به 3 هزار تن رسیده است

قتل و کشتار مسلمانان آراکان ادامه دارد

حسن محمد علی وزیر خارجه بنگلادش اعلام کرد، شمار مسلمانان آرکان کشته شده در حملات اردوی میانمار حداقل به 3 هزار تن رسیده است.

اردوی میانمار حملات خود را با انگیزه مبارزه با شبه نظامیان مسلح و از 25 ام اگست آغاز کرده است.

محمد علی در داکا با دیپلماتهای خارجی گردهم آمد.

در مذاکرات تلاشهای مربوط به یاری به مسلمانان آراکان مورد بررسی قرار داده شد.

محمد علی در مذاکرات از جامعه بین المللی خواستار یاری هر چه بیشتر به مسلمانان آراکان گردید.

در حالیکه دهها روستا از بیش ازصد روستای مورد هدف حملات در آراکان به آتش کشیده شد، دهها هزار مسلمان آراکان نیز بدلیل امنیت جانی از منطقه فرار میکنند.

غیرنظامیان تلاش دارند که از راههای زمینی وبحری از میانمار به بنگلدش بروند.

سازمان ملل اعلام داشت، تاکنون حدود 270 هزار مسلمان آراکان به بنگلادش رفته اند.

در این میان، دهها هزار تن نیز در منطقه مرزی در انتظار بسر میبرند.

بدلیل عدم دادن اجازه به ورود نهادهای بین المللی از سوی حکومت میانمار، تثبیت شمار کشته شدگان امکان پذیر نمیباشد.

نهادهای جامعه مدنی آراکان شمارغیرنظامیان کشته شده رابیش از هزار تن تخمین می زنند.

برخی از نهادها نیز ادعا میکنند که هزاران تن در نتیجه حملات کشته شده اند.اخبار مربوطه