گزارش نهایی در رابطه با مسلمانان آراکان مورد قبول واقع شد

گزارش نهایی در رابطه با مسلمانان آراکان در اجلاس علوم و تکنالوژی سازمان همکاری اسلامی که در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار میگردد، مورد قبول واقع شد

804717
گزارش نهایی در رابطه با مسلمانان آراکان مورد قبول واقع شد

نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، اعلام داشت که در نتیجه تلاشهای هیئت ترک و فعالیتهای فشرده آنها، گزارش نهایی در خصوص مسلمانان آراکان حاضر شده و مورد قبول واقع گردیده است.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از قبول گزارش، از نظربایف رئیس جمهور قزاقستان که به شکلی موفقیت آمیز میزبان اجلاس بود و همچنین ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و رئیس کمیته دائمی همکاری علمی و تکنالوژیکی اجلاس به دلیل کمکهایش در این اجلاس، قدردانی کرد.

اردوغان با تاکید بر اینکه این اجلاسها در خصوص تبادل نظر متقابل و همچنین بررسی اهداف آینده حائز اهمیت میباشد، ابراز داشت: "ماندگار بودن و داشتن روشهای مهم تصمیماتی که در اینجا گرفته میشود برای نسلهای آینده، به تلاشهای ما بستگی دارد. در زبان ترکی ضرب المثلی داریم که میگوید: "سخن در هوا  میرود ولی نوشته ماندگار است."، بر این باورم که همه برادرانی که در اطراف این میز نشسته اند، اجرای تصمیمات گرفته شده در اجلاس را مورد تعقیب قزاز خواهند دار."

رئیس جمهورترکیه همچنین آرزومند بخیر بودن این اجلاس برای جهان اسلام گردید.اخبار مربوطه