واکنش ترکیه به آمریکا

محکوم کردن برخوردمحافظین اردوغان دراقدامات خشونت بارگروهی معترض در واشنگتن

واکنش ترکیه به آمریکا

محکوم کردن برخوردمحافظین اردوغان دراقدامات خشونت بارگروهی معترض در واشنگتن ازسوی مجلس نمایندگان آمریکامغایرباروح شراکت وهم پیمانی است

ترکیه اعلام داشت: محکوم سازی مداخله محافظین رجب طیب اردوغان در اقدامات معترضین در مقابل سفارت ترکیه در واشنگتن از سوی مجلس نمایندگان آمریکا مغایر با روح هم پیمانی و شراکت است.

حسین مفتی اوغلو سخنگوی وزارت امورخارجه ترکیه در رابطه با محکوم سازی برخورد محافظین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اقدامات خشونت بار گروهی معترض در مقابل سفارت ترکیه در واشنگتن در خلال دیدار ایشان به تاریخ 16 ام ماه می از این کشورراازجانب مجلس نمایندگان آمریکا گفت: گام های ارگان های قانونگذاری آمریکا برای دادن جنبه سیاسی به این موضوع سازنده نمیباشد.

مفتی اوغلو تاکید کرد: این اقدام مغایر با روح شراکت و هم پیمانی بین ترکیه و آمریکاست.اخبار مربوطه