در آلمان بر علیه مسلمانان در طول سه ماه اخیر208 حمله ترتیب داده شد

سیر صعودی در حملات گروههای راست افراطی بر علیه مسلمانان در آلمان

745627
در آلمان بر علیه مسلمانان در طول سه ماه اخیر208 حمله ترتیب داده شد

به گزارش روزنامه " نیو اوسنابروکر زیتونگ " مقامات دولت آلمان در پاسخ به پرسش نمایندگان چپ مجلس این کشور، از به ثبت رسیدن 208 حمله علیه مسلمانان در سه ماهه اول سال جاری خبر داده است.

حملات مذکور توسط راستگراهای افرطی انجام گرفته و در نتیجه آن 2 نفر نیز زخمی شده‌اند.

مقامات دولت آلمان ضمن اشاره به ثبت موارد حملات به مسلمانان برای اولین بار در این کشور تاکید شده که این آمار با آمار سالهای گذشته غیرقابل مقایسه است.

حمله برعلیه مسلمانان شامل اقدام به تحریک از طریق فضای مجاری، ارسال نامه‌های تهدید‌ آمیز، حمله به زنان حجاب دار در خیابان‌، خسارت به اماکن مسلمانان و کشیدن نشان نازی بر دیوارهای آنها بوده است.

طی همین مدت 15 مورد حمله به مساجد گزارش و ثبت شده است.

در حالی که در مدت مشابه سال 2016 این مقدار 27 مورد بوده است.

دولت آلمان همچنین از برگزاری 32 تظاهرات علیه مسلمانان در 3 ماهه نخست سال جاری در این کشور خبر داده است. این مقدار نیز در مدت مشابه سال گذشته 36 مورد بوده است.

اوللا ژلپکه نماینده چپ‌گرای مجلس آلمان با وحشتناک دانستن این آمار تصریح کرد: "احتمال میدهم موارد ثبت شده از این حملات تنها نوک کوه یخ باشد، زیرا بسیاری از ترس، پولیس را در جریان تحقیر یا حمله قرار نمیدهند."اخبار مربوطه