779 مهاجر غیر قانونی در ترکیه دستگیرشد

گارد ساحلی و تیم های ژاندارم ترکیه طی هفته اخیر 779 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

745615
779 مهاجر غیر قانونی در ترکیه دستگیرشد

وزارت داخله ترکیه طی بیانیه ای اعلام کرد: در عملیات مشترک گارد ساحلی و تیم های ژاندارم کشور طی یک هفته در آبهای بحیره اژه و مدیترانه 779 مهاجرغیر قانونی دستگیر شدند.

در این بیانیه آمده است: در جریان این عملیات مشترک که طی روزهای 26 می تا 2 ماه جاری انجام شد، 539 مهاجر غیر قانونی در آبهای بحیره اژه و مدیترانه همراه با 4 تن از قاچاقچیان از جانب گارد ساحلی دستگیر‌ شدند.

همچنین در بیانیه مذکور تصریح شده است که هنگام ممانعت تیم های ژاندارم وزارت داخله ترکیه از شش مورد خروج غیر قانونی مهاجران در سواحل بحیره اژه و مدیترانه، 240 تن دیگر همراه با 4 تن از قاچاقچیان دستگیر شدند.

بر این اساس، در جریان عملیات جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی، 2 هزار و 356 ساعت گشت درابحار و همچنین 66 ساعت گشت با طیاره های هلیکوپتر از هوا صورت گرفته است.اخبار مربوطه