بیش از 500 آمریکایی در کالیفرنیا خواهان دریافت ادویه یی کشنده هستند

طی یک سال 504 نفر از مردم ایالت کالیفرنیای آمریکا جهت پایان دادن به زندگی خود درخواست خرید ادویه یی کشنده داده‌اند

744865
بیش از 500 آمریکایی در کالیفرنیا خواهان دریافت ادویه یی کشنده هستند

بر اساس اعلام نهاد مدنی «Compassion & Choices» (ترحم و انتخاب) به دنبال قانونی شدن حق "مرگ خودخواسته" به کمک داکتر در ایالت کالیفرنیای آمریکا در سال گذشته تا به امروز 504 نفر که مبتلا به امراض مرگبار هستند درخواست دریافت ادویه برای پایان دادن به زندگی خود کرده‌اند.

در حالی که مقامات ایالتی هنوز ارقام رسمی در این باره منتشر نکرده اند تخمین زده میشود که شمار واقعی کسانی که درخواست دریافت ادویه برای پایان دادن به زندگی خود کرده اند از این رقم نیز بسیار بالاتر باشد.

ایالت اورگان آمریکا که در سال 1997 برای نخستین بار قانون اتانازی (کشتن ازسر ترحم) را اجرایی کرد نخستین ایالت در آمریکاست که این قانون را به مرحله اجرا گذاشت. در این ایالت سال گذشته 204 نفر درخواست ادویه برای پایان بخشیدن به زندگی خود کرده و 133 نفر نیز با مصرف ادویه به زندگی خود پایان داده‌اند. اغلب آنان مریضان مبتلا به سرطان و بالای 65 سال سن داشتند.

علاوه بر ایالت های کالیفرنیا و اورگان آمریکا در ایالت های کلرادو، مونتانا، ورمونت و پایتخت واشنگتن نیز قانون مرگ خودخواسته اجرا میشود.

درایالت کالیفرنیا 498 نهاد ارائه دهنده خدمات طبی و 104 شفاخانه پاسخگوی درخواست این مریضان برای دریافت ادویه یی کشنده هستند و 80 فیصد شرکت های بیمه نیز از آن ها حمایت مالی می کنند.

انجمن دفاع قانونی از زندگی و آکادمی اخلاق داکتری آمریکایی و چندین نهاد مدنی دیگر این قانون را به محکمه راجع کرده‌اند و به این موضوع در محاکمه 16 جون رسیدگی خواهد شد.اخبار مربوطه