• وطن پرستان روس به امریکا حمله سیبری ترتیب داده اند

پوتین به ادعاهای مبنی بر اینکه روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا حمله سیبری ترتیب داده است پاسخ داد

744833
•	وطن پرستان روس به امریکا حمله سیبری ترتیب داده اند

پوتین به ادعاهای مبنی بر اینکه روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا حمله سیبری ترتیب داده است پاسخ داد

ولادمیرپوتین رئیس جمهورروسیه، ابرازداشت که احتمالاهکرهای روس وطن پرست روز8 نوامبرروزانتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، حمله سیبری انجام داده اند.

پوتین در نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ، به ادعاهای مبنی بر اینکه روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا حمله سایبری ترتیب داده است، پاسخ داد.

پوتین گفت: "دولت روسیه هیچگاه وارد یک چنین عملی نشده است ولی ممکن است که هکرهای روس وطن پرست حمله سایبری ترتیب داده باشند.

 اگر هکر ها احساس وطن پرستی نمایند، آغاز به فعالیت برای انجام حمله علیه کسانی که علیه روسیه سخن میگویند، میکنند."

رئیس جمهور روسیه اعلام داشت که دولت روسیه هیچگاه در حوادث هک و حملات سیبری دخالت نکرده و نخواهد کرد.اخبار مربوطه