روسیه قرار داد امنیت هوایی با آمریکا در سوریه را به تعلیق گرفت

روسیه به عقیب عملیات هوایی ایالات متحد آمریکا به سوریه، قرار داد امنیت هوایی با اینکشور در سوریه را به تعلیق گرفت

707921
روسیه قرار داد امنیت هوایی با آمریکا در سوریه را به تعلیق گرفت

روسیه به عقیب عملیات هوایی ایالات متحد آمریکا به سوریه، قرار داد امنیت هوایی با اینکشور در سوریه را به تعلیق گرفت.

وزارت امورخارجه روسیه هدف گیری پایگاه هوایی در سوریه توسط آمریکا را بعنوان نقض قوانین بین المللی تلقی کرد.

وزارت امورخارجه روسیه همچنین اعلام کرد که قرار داد امنیت هوایی با آمریکا در سوریه به تعلیق گرفته شده است.

این قرار داد برای ممانعت از مواجهه شدن طیاره های جنگی دو کشور در حریم هوایی سوریه امضا شده بود.

وزارت امورخارجه روسیه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل جلسه فوری دعوت کرده و ادعا کرد : بوضوح آشکار است که  این حمله هوایی قبل از حمله کیمیاوی که ادعا می شود در ادلب ترتیب یافته، طراحی شده است.اخبار مربوطه