روسیه به آمریکا در خصوص حمله به سوریه هشدار داد

نماینده روسیه در سازمان ملل به آمریکا در خصوص عواقب مداخله نظامی در سوریه هشدار داد

707728
روسیه به آمریکا در خصوص حمله به سوریه هشدار داد

نماینده روسیه در سازمان ملل به آمریکا در خصوص عواقب مداخله نظامی در سوریه هشدار داد.

ولادیمیر سافرونکف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در پایان نشست غیرعلنی شورای امنیت درخصوص حمله کیمیاوی در ادلب به جمع خبرنگاران درخصوص مداخله نظامی امریکا در سوریه گفت: مسئولیت نتایج نامطلوب مداخله نظامی برعهده کسانی است که به به تعقیب آغاز این برنامه مشکوک و تراژدیک هستند

وی در پاسخ به این سوال که نتایج این روند نامطلوب چه می تواند باشد گفت: به عراق و لیبیا نظر اندازید.اخبار مربوطه