انتقاد نیکی هیلی نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل از روسیه

" Nikki Haley " نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد بیان داشت: روسیه از بشار اسد رئیس دولت سوریه علیرغم اینکه مجرم جنگی است ، حمایت میکند

704628
انتقاد نیکی هیلی نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل از روسیه

" Nikki Haley " نماینده دایمی ایالات متحد آمریکا درسازمان ملل متحد اعلام داشت: روسیه از بشاراسد رئیس دولت سوریه علیرغم اینکه مجرم جنگی است، حمایت میکند.

وی ضمن شرکت دربرخی ازبرنامه های تلویزیونی در آمریکا به سوالات در باره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اشغال شبه جزیره کریمه و حمایت روسیه از رژیم اسد پاسخ داد.

نیکی هیلی ضمن اشاره به اینکه همگان در زمینه مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری هشتم ماه نوامبر در آمریکا همفکر هستند گفت : هرگز مداخله کشوری در انتخابات آمریکا را قبول نمیکنیم.

هیلی در پاسخ به سوالی درمورد مباحثات و تحقیقات درواشنگتن پیرامون مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت: بجای این شایعات باید به مسئله واقعی متمرکز شویم. درحال حاضربا روسیه رابطه عاشقانه نداریم. آنها هم نیک میدانند که ما قدرت پیشین خود را باز یافته ایم.

وی ضمن انتقاد ازروسیه بعلت اشغال شبه جزیره کریمه واقدامات این کشور درمورد مسئله اوکراین تاکید کرد به روسیه نمی تواند اعتماد کرد.

هیلی درمصاحبه با تلویزیون " سی بی اس " ازروسیه دربسیاری اززمینه ها انتقاد کرده وگفت: درزمینه موضوعاتی که با روسیه همفکری نداریم اعتراض میکنیم. ازاسدبا اینکه یک مجرم جنگی بوده ومرتکب اقدامات وحشتناکی برعلیه مردم خود شده است، حمایت میکند. به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

هیلی ضمن یادآوری اینکه تصمیم اعمال تحریم بر علیه روسیه در دوره اوباما بعلت اشغال شبه جزیره کریمه گفت: بدین شکل اعمال فشارها ادامه خواهد یافت. از مخالفت با روسیه درصورت لزوم حمایت میکنم.اخبار مربوطه