استفاده از برقع و نقاب در منطقه خودمختار اویغور نشین چین ممنوع شد

چین، در منطقه خودمختار اویغور نشین چین که اکثرا مسلمان هستند، به منظور مبارزه با افراط گرایی، استفاده از برقع را ممنوع کرد

703167
استفاده از برقع و نقاب در منطقه خودمختار اویغور نشین چین ممنوع شد

چین، در منطقه خودمختار اویغور نشین چین که اکثرا مسلمان هستند، به منظور مبارزه با افراط گرایی، استفاده از برقع را ممنوع کرد

این قانون از فردا اول اپریل به مورد اجرا گذاشته خواهد شد

کارکنان میدان هوایی و خطوط راه آهن، مسئولیت برداشتن برقع از صورت زنان را بر عهده  خواهند داشت

علاوه بر این مدل ریش غیر معمول نیز ممنوع اعلام شد

این ممنوعیت در برخی اماکن عمومی نظیر وسایط نقلیه عمومی مورد اجرا قرار گرفته است.

زنانی که برقع یا نقاب بر صورت دارند اجازه سوار شدن به بسهای شهری و یا قطارها را ندارند

حکومت چین در این رابطه اعلام کرد: "پدران و مادران، با هدف تربیت کودکانشان به شکلی که به علم و فرهنگ احترام بگذارند، باید رفتارهای مغایر با اخلاقیات نداشته و به کودکانشان حمایت از اتحاد قومیتی، اجتناب از افراط گرایی و مقابله با آن را آموزش دهند." اخبار مربوطه