رییس جمهور معزول کوریای جنوبی بازداشت شد

این حکم روز گذشته پس از یک محاکمه 9 ساعته از سوی قاضی صادر شد

703169
رییس جمهور معزول کوریای جنوبی بازداشت شد

"پارک گون هه"، رییس جمهور سابق کوریای جنوبی، پس از عزل شدن از سمتش، به دلیل فساد اقتصادی، بازداشت شد.

براساس خبر خبرگزاری یونهاپ، با حکم محکمه منطقه مرکزی سئول، خانم پارک به اتهام دریافت رشوه، سوء استفاده از قدرت، اعمال فشار و افشای اسرار حکومتی، بازداشت شد.

این حکم روز گذشته پس از یک دادرسی 9 ساعته از سوی قاضی صادر شد.

خانم پارک که با دو وکیلش در محکمه حاضر شده بود به پرسشهای خبرنگاران پاسخ نداد.

وی که نخستین رییس جمهورعزل شده درتاریخ کوریای جنوبی است متهم است که از طریق "چه سون سی"، دوست نزدیکش اقدام به ارتباط با هلدینگهای بزرگ درکوریای جنوبی کرده و ضمن دریافت رشوه با عنوان دروغین بخشش، منافع سیاسی ویژه ای را برای آنها فراهم کرده است.

پارلمان کوریای جنوبی، در تاریخ نهم دسامبر سال 2016 تصمیم به انجام تحقیقاتی در رابطه با خانم پارک گرفته و اختیارات وی را به صورت موقت به "هونگ مو آن" تسلیم کرده بود.

هیات محکمه قانون اساسی کوریای جنوبی که متشکل از 8 قاضی است در روز 10 ماه مارچ به اجماع آراء حکم عزل پارک از سمت ریاست جمهوری کوریای جنوبی را صادر کرده بود.اخبار مربوطه