جنرال دوستم هالند را محکوم و حمایت اش را از ترکیه اعلام کرد

جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حرکت کشور هالند علیه وزرای ترک را در آن کشور شدیداً محکوم کرد

جنرال دوستم هالند را محکوم و حمایت اش را از ترکیه اعلام کرد

جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حرکت کشور هالند علیه وزرای ترک را در آن کشور شدیداً محکوم کرد.

جنرال دوستم طی اعلامیه تصریح نمود که استفاده از حیوان علیه انسان و عمل زشت و وحشیانه علیه وزرای ترک در هالند، یک عمل غیر انسانی و ضد بشریت است.

همچنان معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان; ترکیه را یک کشور دوست و برادر برای افغانستان خوانده و میگوید که مردم و دولت های این دو کشور روابط تاریخی و نیک دارند و مردم افغانستان هیچ گاه کمک ها و همکاری های ترکیه را در بخش هایی مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، صحی، معارف و بازسازی برای مردم افغانستان فراموش نمیکنند.

در پایان این اعلامیه جنرال دوستم از مردم افغانستان خواست تا با راه اندازی گردهمایی های وسیع مردمی در ولایات این عمل زشت کشور هالند را به شدت نکوهش کرده و حمایت قاطع شان را از ترکیه به مثابه بزرگترین کشور اسلامی و دوست دیرینۀ مردم افغانستان اعلام کنند.اخبار مربوطه