واکنش سیاستمداران و تحلیلگران عرب به موضع کشور هالند

طارق الهاشمی معاون ریاست جمهوری عراق، اعلام کرد، محدودیتهای ایجاد شده از سوی دولت هالند، به برخورد رژیم های توتالیتر شباهت دارد

واکنش سیاستمداران و تحلیلگران عرب به موضع کشور هالند
hollanda  dış tepkiler.jpg

واکنش جهان به اقدام جنجالی دولت هالند همچنان ادامه دارد.

برخی ازکارشناسان سیاسی کشورهایی نظیرعراق، مصروموریتانی، به محدودیتی که دولت هالند برای چند وزیر ترک ایجاد کرده است، واکنش نشان دادند.

طارق الهاشمی معاون ریاست جمهوری عراق، اعلام کرد، محدودیتهای ایجاد شده از سوی دولت هالند، به رویکرد رژیم های توتالیتر شباهت دارد.

هاشمی با انتشار پیامی از صفحه توییتر خود نوشت: فعالیتهایی که حکومت ترکیه در راستای معرفی اصلاح قانون اساسی به مردم به پیش میبرد، دموکراتیک است. فشارهای اعمال شده از سوی برخی از کشورهای اروپایی را نیز تنها میتوان با برخورد رژیم های توتالیتر تعریف کرد.

عیاد الدیلمی کارشناس و تحلیلگر عراقی نیز اظهار داشت، برخورد هالند، ساختگی بودن ادعاهای دموکراسی غرب و احترام به اراده ملت را به منصه ظهور رساند.

ایمن نور رهبر حزب فردای انقلاب مصر و نامزد ریاست جمهوری سابق اینکشور نیز اعلام کرد، چنین رفتاری از سوی کشوری همانند هالند که ادعای حمایت از دموکراسی و آزادیها را مطرح میکند، بسیار تاسف آور است.

یکی از مسئولین انجمن دموکراتیک ملی و اتحاد موریتانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آناتولی، موضع جنجالی دولت هالند را ممنوعیتی عجیب برای جلوگیری از توسعه کشور ترکیه خواند.

یک گروه فعال حقوق بشر عرب نیز با هدف حمایت از ترکیه در برابر موضع دولت هالند در قبال وزرای ترک برنامه یی را زیر عنوان #Türkiye به راه انداخته اند.

خالد ابو عمار نماینده مجلس سابق در بحرین نیز گفت: در برابر این اقدام که با هدف انداختن ترکیه در آغوش اروپای ضد اسلام انجام گرفته و به خواست خدا ناموفق شده است، با ترکیه همبستگی کامل داریم.

کشور سودان نیز به اقدام زشت کشور هالند واکنش نشان داد.

محمد عثمان صالح رئیس هیات علمای سودان طی سخنانی با اشاره به اینکه تلاشهای انجام گرفته در راستای تقویت دموکراسی درترکیه، اروپاییانی را که سنگ دموکراسی را به سینه میزنند، خشنود نکرد. وی همچنین اقدام اروپا را خصمانه خواند.

کمال عمر رهبرسیاسی حزب کنگره مردم سودان نیز طی سخنانی اتحادیه اروپا و سازمان ملل را به پیروی از موضعی قاطعانه در برابر کشور هالند دعوت کرد.اخبار مربوطه