در ترکیه یورو ۳ لیره و ۳۵ قروش میباشد

در ترکیه یورو ۳ لیره و ۳۵ قروش میباشد

596294
در ترکیه یورو ۳ لیره و ۳۵ قروش میباشد

در ترکیه یورو ۳ لیره و ۳۵ قروش میباشد.

شاخص صد ملی بورس استانبول، روز را  از ۷۹۹۳۲  پاینت آغار نمود.

بورس استانبول روز گذشته را با ۱۰۸۸ پاینت افزایش به پایان رسانده بود.

در ترکیه در بازار آزاد یک دالر امریکائی از ۳ لیره و ۸ قوروش و یورو نیز به نرخ ۳ لیره و ۳۵ قروش معامله گردید.

اوراق سهام، ۱ اعشاریه ۳۸ درصد کاهش یافته است.

بهره مرکب اوراق بهادار نیز در سطح ۹ اعشاریه ۰۵ درصد میباشد.

نرخ هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۶۳ دالر اعلام گردید.

قیمت طلای جمهوریت در بازار سرپوشیده استانبول ۸۳۷ لیره میباشد.اخبار مربوطه