فستیوال ویوید سیدنی آغاز شد

فستیوال ویوید سیدنی آغاز شد

فستیوال ویوید سیدنی آغاز شد

فستیوال ویوید سیدنی آغاز شد

هشتمین فستیوال Vivid Sydney با مراسم باشکوه در سیدنی استرالیا آغاز گردید. 

خیابان و کوچه ها و اماکن تاریخی و توریستی سیدنی میزبان این فستیوال با عنوان نور، صدا و تفکر میباشد. 

در چارچوب این فستیوال بر روی ساختمان اوپرای سیدنی که یکی از آثار سمبولیک استرالیا می باشد، تصاویر سه بعدی منعکس شده و ده ها هزار نفر به همراه موسیقی در طول شب به تماشای این مناظر نشستند. 

فستیوال مذکور شب های ۱۷ ام می تا ۱۸ ام جون ادامه دارد. 

گفته میشود که ۱.۷ میلیون نفر از این فستیوال بازدید خواهند کرد. 

این فستیوال برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ در استرالیا برگزار شده بود.

 اخبار مربوطه