گرامی داشت تاتارهای کریمه با برپایی "میتینگ ماتم" در انقره

برای گرامیداشت یاد تاتارهای کریمه که 72 سال قبل از زادگاه خود تبعید شده اند، در انقره "میتینگ ماتم" ترتیب یافت

491116
گرامی داشت تاتارهای کریمه با برپایی "میتینگ ماتم" در انقره

 

برای گرامیداشت یاد تاتارهای کریمه که 72 سال قبل از زادگاه خود تبعید شده اند، در انقره "میتینگ ماتم" ترتیب یافت. 

شمار زیادی از ترک های کریمه که برای شرکت در میتینگی که از سوی پلاتفرم انجمن تاتارهای کریمه ترتیب یافت، از ولایات مختلف ترکیه به انقره سفر کرده بودند، در مقابل مرکز فرهنگی آتاترک گردهم آمدند. 

این گروه با حمل پرچم های کریمه، اوکراین و ترکیه، با سردادن شعارهای مختلف تا میدان آناتولی راهپیمایی کردند. 

شرکت کنندگان در میتینگ پس از عبور از نقاط کنترل و بازرسی امنیتی وارد منطقه میتینگ شدند. 

در این مراسم برای شهدای ترکیه و کریمه ادای احترام شده و سرودهای ملی ترکیه و کریمه خوانده شد. 

به همراه خوانده شدن دعاها، ترانه های محلی کریمه نیز سروده شد. 

"تونجر قالقای" رئیس انجمن کریمه طی سخنانی اظهار داشت، ظلمی که روسیه 72 سال قبل کرد، امروزه نیز در منطقه تکرار می شود. 

قالقای با تاکید به اینکه مقاومت و مبارزه تاتارهای کریمه علیه اشغال اوکراین ادامه خواهد داشت، از کسانی که از این مبارزه حمایت کرده و در کنار وجدان و معصومیت بوده اند تشکر و قدردانی کرد.اخبار مربوطه