در ناروی اجساد سرنشینان هلیکوپتر که سقوط کرده بود از دریا کشیده شدند

در ناروی اجساد سرنشینان هلیکوپتر که سقوط کرده بود از دریا کشیده شدند

481255
در ناروی اجساد سرنشینان هلیکوپتر که سقوط کرده بود از دریا کشیده شدند

در ناروی اجساد سرنشینان هلیکوپتر که سقوط کرده بود از دریا کشیده شدند

در غرب ناروی در شهر برگن یک هلی کوپتر حامل دست کم ۱۳ نفر در جزیره صخره ای " Turoey " به دریا سقوط کرده بود. 

در مرحله اول جسد ۱۱ نفر و سپس جسد دو نفر دیگر از سرنشینان هلی کوپتر از دریا بیرون آورده شد. 

طبق گفته شاهدین عینی، در منطقه صدای یک انفجار بزرگ به گوش رسیده و لاشه هلی کوپتر بر روی دریا مشاهده شده است.

به اساس گزارش های رسیده بعضی از سرنشینان این هلی‌کوپتر در آب دیده شده‌اند.

بعد از حادثه تیم ها به بررسی در منطقه آغاز نمودند. 

سبب سقوط هلی کوپتر به دنبال بررسی مدارک جمع آوری شده مشخص خواهد گردید. 

همه تیم های امداد و نجات در منطقه در وضعیت اضطراری قرار گرفته و مقامات می گویند اولویت مان افرادی است که احتمالا در دریا در انتظار نجات داده شدن میباشند.اخبار مربوطه