در کشور ناروی یک هلیکوپتر سقوط کرد

در کشور ناروی یک هلیکوپتر سقوط کرد

481124
در کشور ناروی یک هلیکوپتر سقوط کرد

در کشور ناروی یک هلیکوپتر سقوط کرد

در شهر برگن در غرب ناروی یک هلی کوپتر حامل دست کم ۱۳ نفر در جزیره صخره ای " Turoey " به دریا سقوط نمود. 

جسد ۱۱ نفر از سرنشینان هلی کوپتر از دریا بیرون آورده شدند.

طبق گفته شاهدین عینی، در منطقه صدای یک انفجار بزرگ به گوش رسیده و لاشه هلی کوپتر بر روی دریا مشاهده شده است.

خبر داده شده است که بعضی از سرنشینان این هلی‌کوپتر در آب مشاهده گردیده اند.

همه تیم های امداد و نجات در منطقه در وضعیت اضطراری قرار گرفته و مقامات می گویند اولویت مان افرادی است که احتمالا در دریا در انتظار نجات داده شدن میباشنداخبار مربوطه