در ایالت اندیانای امریکا سه جوان مسلمان به شیوه اعدام بع قتل رسیدند

در ایالت اندیانای ایالات متحده امریکا، سه جوان مسلمانی که قرار معلوم اهل چاد و سودان بوده اند در یک خانه بدون سکنه به شیوه اعدام به قتل رسانیده شده اند

440889
در ایالت اندیانای امریکا سه جوان مسلمان به شیوه اعدام بع قتل رسیدند

در ایالت اندیانای امریکا سه جوان مسلمان به شیوه اعدام به قتل رسیدند.

در ایالت اندیانای ایالات متحده امریکا، سه جوان مسلمانی که قرار معلوم اهل چاد و سودان بوده اند در یک خانه بدون سکنه به شیوه اعدام به قتل رسانیده شده اند.

قرار معلوم حادثه واقع در شهر فورت واینای ایالت اندیانای امریکا، در منطقه یی که عموما باشنده گان آنرا اهالی کشورهای افرایقایی تشکیل میدهد، دریک خانه بدون سکنه ایکه همواره از جانب جوانان برای راه اندازی پارتی ها مورد استفاده قرار میگرفت، در روز چهار شنبه به وقوع پیوسته است.

مقامات پولیس که راپور اوتوپسی مقتولین را اعلام داشته اند، بیان میدارند: "سه جوان بین 17-23 سال سن با نامهای محمد طه عمر،آدم مکی و محمد طیراب رابر اساس اخبار ازان خانه مرده یافته اندوقرار معلوم قتل ایشان نیز به "شیوه اعدام" صورت گرفته است"،

همچنان پولیس با بیان اینکه، این جنایت به وسیله سلاح های آتش زا انجام داده شده و در رابطه به قتل تاکنون به هیچ مضنون و متهمی دست یابی کرده نتوانسته اند، افاده میکند که این یک واقعه نفرت و کین نبوده، هیچگونه علایم و نشانه یی از دست داشتن کدام سازمان تروریستی و باند ها نیز وجود ندارد.

پولیس شهر فورت واینای ایالت اندینا اظهار میدارند که ممکن است قاتلان با جوانانی که به قتل رسیده اند از یک محیط اجتماعی بوده باشند. در رابطه به حادثه تیمهای بخش تحقیقات وبررسی فدرال (FBİ) آغاز به بررسی و تحقیقات نموده اند.اخبار مربوطه