مرکل: اروپا به همکاری ترکیه نیاز دارد

مرکل: اروپا به همکاری ترکیه نیاز دارد

420353
مرکل: اروپا به همکاری ترکیه نیاز دارد

صدراعظم آلمان فدرال، اظهار داشت:" در رابطه با مسئله سیل مهاجرین سوریه به اروپا، نیازمند توافق با ترکیه میباشیم."
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال در شهر مونیخ گفت که برای کاهش تعداد مهاجرین سوریه به اروپا، باید به دنبال دست یافتن به راه حلی در سطح بین المللی بود.
آنگلا مرکل با اشاره به اینکه این مسئله بزرگ باید قبل از آسیب رساندن به اتحادیه اروپا حل شود، تصریح کرد:" برای کاهش تعداد مهاجرین لازم است تا مرزهای اتحادیه اروپا، حفاظت گردد."
مرکل با بیان اینکه ما به توافق با ترکیه احتیاج داریم افزود:" در مرز میان یونان با ترکیه که هم عضو ناتو است و هم نامزد عضویت به اتحادیه اروپا می باشد، باید جلوی عبور مهاجرین غیرقانونی گرفته شود."


برچسب ها:

اخبار مربوطه