کامرون: حملات تروریستی پاریس بر قاطعیت ما افزود

کامرون: حملات تروریستی پاریس بر قاطعیت ما افزود

418203
کامرون: حملات تروریستی پاریس بر قاطعیت ما افزود

نخست وزیر انگلستان اظهار داشت: "حملات تروریستی در پاریس سبب افزایش قاطعیت مان در مبارزه با تروریزم شده است"
دیوید کامرون طی سخنانی در یک مراسم گفت: "نه انگلستان، نه فرانسه و نه هیچ کدام از متفقینمان در برابر چنین حملات وحشیانه ای سر خم نخواهیم کرد. چنین حملاتی تنها بر قاطعیت ما می افزاید."
دیوید کامرون با بیان اینکه اسلام یک دین صلح است تاکید کرد سازمان تروریستی داعش رابطه ای با اسلام ندارد.
کامرون ضمن اشاره به لزوم آنالیز صحیح ساختار داعش افزود، مبارزه را باید با پاکسازی افکار داعشی آغاز نمود.
دیوید کامرون گفت، سازمان تروریستی داعش مانند یک بیماری است که به سرعت در جهان شیوع می یابد. راه از بین بردن این سازمن، مبارزه ای قاطعانه می باشد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه