در پراگ بر علیه مهاجرین مظاهره صورت گرفت

در پراگ بر علیه مهاجرین مظاهره صورت گرفت

360170
در پراگ بر علیه مهاجرین مظاهره صورت گرفت

در جمهوری چک در یکی از گذرگاههای مورد استفاده مهاجرین در رسیدن به آلمان، مخالفان خارجیان به کوچه و خیابانها ریختند.
مخالفین مهاجرین و اسلام در نقاط مختلف دست به تظاهرات زدند.
در تظاهراتی که از سوی گروهی بنام " آغاز روز " بهمراه پراگ در دیگر شهرها نیز ترتیب یافت، حدود ۳ هزار نفر شرکت جستند.
تظاهرکنندگان بدلیل سیاست مهاجرین به اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند.
در تظاهرات واقع در پراگ پایتخت جمهوری چک، لوتس باخمان رهبر جنبش راستگرای پگیدا نیز شرکت جست.
باخمان از آنهایی که با وی همفکر می باشند، به همکاری دعوت کرد.


برچسب ها:

اخبار مربوطه