طوفان های موسیمی در فیلیپین ۹ کشته بر جای گذاشت

بارش شدید باران و جاری شدن سیل ناشی از این طوفان موسیمی به یک فاجعه تبدیل شد

356355
طوفان های موسیمی در فیلیپین ۹ کشته بر جای گذاشت

طوفان های موسیمی در فیلیپین ۹ کشته بر جای گذاشت
بارش شدید باران و جاری شدن سیل ناشی از این طوفان موسیمی به یک فاجعه تبدیل شد
طوفان موسیمی کوپو در فیلیپین ۹ کشته بر جای گذاشت.
طغیان رودخانه ها منجر به تخریب بسیاری از مناطق مسکونی گردید.
گزارشات دریافتی حاکی از تخریب بسیاری از خانه‌ها، سقوط پایه های برقی و کنده شدن درختان از بیخ انها است.
تخلیه فوری ساکنین مناطق ساحلی از وقوع فاجعه ای بزرگتر جلوگیری کرد.
هزاران آواره در شمال اینکشور هنوزشدیدا نیازمند غذا و آب آشامیدنی میباشند.
همه ساله وقوع در حدود۲۰ طوفان زندگی مردم فیلیپین را تحت تاثیر قرار میدهد.
دو سال پیش طوفان هایان منجربه مرگ دستکم ۱۳۰۰ تن در اینکشور شده بود.


برچسب ها:

اخبار مربوطه