در چین در ارتباط به حادثه انفجار ده تن دستگیر شد

هفته گذشته یک حادثه انفجار رخ داده بود

333521
در چین در ارتباط به حادثه انفجار ده تن دستگیر شد

ده تن در ارتباط با انفجار هفته گذشته در یک انبار مواد کیمیاوی در شهر ساحلی تیانجین در شرق چین که منجر به کشته شدن ۱۱۴ تن گردید، دستگیر شدند.
رهبری پکن از ادامه بررسی ها در خصوص این انفجار و مجازات مسئولین آن خبر داد.
واکنش خانواده های قربانیان و کسانی که خانه هایشان به دلیل این انفجار خسارت دیده است همچنان ادامه دارد.
مقامات رسمی از صدها تن سیانور در محل انفجار خبر دادند و خسارت دیدگاه این انفجار نیز خواهان دریافت غرامت هستند.
از سویی دیگر مواردی چون صدور مجوز برای استفاده از مواد کیمیاوی در نزدیکی مناطق مسکونی، انبار مواد کیمیاوی بیش از میزانی که قوانین امنیت کار بدان اجازه میدهد دولت پکن را با مشکل مواجه کرده است.
در این میان برای قربانیان این انفجار مراسمی در تیانجین برگزار گردید.
انفجارهای مهیب در منطقه صنعتی شهر ساحلی تیانجین در شرق چین و بعد از آتش سوزی در انبار مواد کیمیاوی رخ داد. این انفجار علاوه بر تلفات جانی، به دلیل آنکه در منطقه ای صنعتی روی داده، خسارتهای مالی گسترده ای برجا گذاشته است.
بیش از ۷۰۰ تن در این انفجارها زخمی شدند.


برچسب ها:

اخبار مربوطه