اعمال مجازات بر علیه ۵ نفری که در حوادث خشونت بار در جمهوری افری

تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اعمال مجازات بر علیه ۵ نفری که در حوادث خشونت بار در جمهوری افریقای جنوبی نقش داشته اند

67390
اعمال مجازات بر علیه ۵ نفری که در حوادث خشونت بار در جمهوری افری

تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در زمینه اعمال مجازات بر علیه ۵ نفری که در حوادث خشونت بار در جمهوری افریقای جنوبی نقش داشته اند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام داشت حوادث خشونت باری که مدت دو سال است در جمهوری افریقای جنوبی ادامه دارد، با بر هم زدن نظم و قانون در کشور، ظلم و ستم که بشکلی روز افزون ادامه دارد و استفاده از کودکان بعنوان سربازنه تنهاامنیت این کشوربلکه درعین حال برای دیگرملل تهدیدبزرگی راتشکیل میدهد.
اوباما تصمیم به اعمال مجازات بر علیه" فرانچویز بوزیزه رئیس دولت پیشین جمهوری افریقای مرکزی، نورالدین آدام رهبر سازمان سلکا که از سوی مسلمانان تشکیل یافته و در عین حال وزیر پیشین امنیت عمومی میباشد، لوی یاکیا رهبرسازمان آنتی بالاکا که از سوی مسیحیان تشکیل یافته، میشل دژوتودیا یکی از رهبران سازمان سلکا و رئیس دولت موقت پیشین جمهوری افریقای مرکزی وعبدالایه مسکینه رهبر جبهه دموکراتیک خلق جمهوری افریقای مرکزی " گرفته است.
گفتنی است حوادثی که با سرنگون سازی فرانچوئیزه رئیس دولت مسیحی وقت از سوی شورشیان سلکا آغاز گردیده و درپی آن با قتل عام هایی که از سوی سازمان آنتی بالاکا برای انتقام جویی ادامه دارد موجب کوچ دسته جمعی مسلمانان از این کشور میگردد.
بحران در جمهوری افریقای مرکزی که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ آغاز شد موجب مرگ هزاران نفر، کوچ نزدیک به یک میلیون نفرو محتاج شدن دو میلیون و ۲۰۰ نفر به کمک های انسانی گردیده است.


برچسب ها:

اخبار مربوطه