ستانکزی خواستار افتتاح مکاتب دخترانه در افغانستان شد

معاون وزیر امور خارجه طالبان در افغانستان تاکید کرد که هیچ مانع دینی و شرعی برای رفتن دختران به مکتب وجود ندارد و باید مکاتب بازگشایی شود

1885617
ستانکزی خواستار افتتاح مکاتب دخترانه در افغانستان شد

معاون وزیر امور خارجه طالبان در افغانستان تاکید کرد که هیچ مانع دینی و شرعی برای رفتن دختران به مکتب وجود ندارد و باید مکاتب بازگشایی شود.

شیر محمد عباس ستانکزی، معاون وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان، در نشستی که به مناسبت «روز جهانی گردشگری» در کابل اظهار داشت: هیچ مانع دینی و شرعی برای رفتن دختران به مکتب وجود ندارد، آموزش بر مرد و زن واجب است و باید درب مکاتب به روی همه باز شود.

او با بیان اینکه تحصیل برای همه فارغ از جنسیت "واجب" است،اظهار داشت: هیچ مانع شرعی برای تحصیل دختران وجود ندارد و هیچ کس نمی‌تواند دلیل شرعی برای این امر بیاورد.

ستانکزی با بیان اینکه نباید بین مردم و دولت فاصله ایجاد کرد، گفت: باید با مردم وحدت داشته باشیم. وظیفه هر یک از ما بازگشایی مکاتب، فارغ از مسئله جنسینی زن و مرد است.

ستانکزی ابراز داشت: برای تامین عدالت و وحدت ملی باید زمینه آموزش برای همه فراهم شود. محروم ماندن دختران از آموزش فاصله میان مردم و حکومت این گروه را بیشتر می‌کند.اخبار مربوطه