نزدیکترین جفت سیاهچاله‌های بزرگ جرم به زمین کشف شد

ستاره شناسان با کمک یک تلسکوپ غول پیکر نزدیک‌ترین جفت سیاه‌چاله‌های پرجرم به زمین را کشف کرده‌اند

1741965
نزدیکترین جفت سیاهچاله‌های بزرگ جرم به زمین کشف شد

ستاره شناسان با کمک یک تلسکوپ غول پیکر نزدیک‌ترین جفت سیاه‌چاله‌های پرجرم به زمین را کشف کرده‌اند.

در چیلی، ستاره شناسان با کمک یک تلسکوپ غول پیکر که توسط رصدخانه جنوبی اروپا اداره می‌شود، نزدیک‌ترین جفت سیاهچاله‌های بزرگ پرجرم به زمین را مشاهده کرده‌اند.

همچنین گزارش شده است که سیاهچاله‌های مورد بحث 1600 سال نوری از یکدیگر و 89 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارند.

دانشمندان تاکید کردند که فضای بین جفت سیاهچاله‌ها به مرور زمان کاهش می‌یابد و به یک سیاهچاله تبدیل می‌شود.

گفته می‌شود که یکی از جفت سیاهچاله‌ها در کهکشانی به شکل فلکی دلو (NGC 7727) قرار دارد و جرم آن 154 میلیون برابر خورشید است.

محققان اعلام کردند که جرم سیاهچاله‌ها را با بررسی چگونگی تأثیر نیروی گرانش تحت تأثیر حرکت ستارگان در اطراف آنها محاسبه کردند.

کارشناسان با بیان اینکه برای اولین بار یک جفت سیاهچاله بزرگ جرم با این روش محاسبه شد، اعلام کردند که تعداد سیاهچاله‌های بزرگ جرم شناخته شده دیگر می‌تواند 30 فیصد افزایش یابد.اخبار مربوطه