آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه۳۱جوزا۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق با ۲۱ جون ۲۰۲۱ میلادی

ساخت اولین کشتی مسافربری جهان در دوره امپراطوری عثمانی

1661946
آیا اینها را میدانید؟ دوشنبه۳۱جوزا۱۴۰۰هجری شمسی، مطابق با ۲۱ جون ۲۰۲۱ میلادی

ساخت اولین کشتی مسافربری جهان در دوره امپراطوری عثمانی

دربرنامه امروزی آیا میدانیدمان راجع به اینکه، " اولین کشتی مسافربری جهان در دوره امپراطوری عثمانی ساخته شد؟"معلومات کوتاهی داریم که  تقدیم شما عزیزان میگردد.

آیا میدانید که اولین کشتی مسافربری که امور ساخت آن برای مدت دو سال طول کشید دردوره امپراطوری عثمانی و ازسوی تورک‌ها ساخته شده‌است؟

اولین کشتی مسافربری جهان در دوره امپراطوری عثمانی ساخته شد و در سال‌های 1800 حمل و نقل در دو بخش استانبول بوسیله قایق های کوچک و ساده ای انجام می یافت. در سال‌های 1840 قایق های کوچک بخاری در تنگه استانبول آغاز به انجام خدمات کردند. در سال 1850 در دوره حکمروایی عثمانیان شرکت خیریه یی تاسیس یافت و این شرکت امور انتقال مسافران و انجام خدمات حمل و نقل بحری با قایق های بزرگ را برای مردم آغاز کرد. حسین حقی افندی یکی از مدیران این شرکت فردی تجدد طلب و نو گرا بود. اواز جمله کسانی است که سالیان متمادی به فکردریافت راه‌حلی برای تسهیل امور حمل و نقل در تنگه استانبول بود. لذا با صاحب شرکت مشترک  برای مدت یک سال کار کرده و طرح کشتی مسافربری را که برای حمل مسافرین مناسب بود طراحی کردند. این اثر طراحی شده در کارخانه کشتی سازی در انگلستان فرستاده شد. انگلیس‌ها با مشاهده این طراحی متحیر شدند. به این کشتی مسافربری که ساخت آن حدود دو سال طول کشیده و در سال 1872 به اتمام رسید نام سهولت داده شد. این کشتی مسافربری اولین سفر خود را در سال 1872 بین محلات اسکودار و قبه تاش ترتیب داده و برای مدت 89 سال در دو بخش تنگه استانبول در حمل و نقل مسافر مورد استفاده قرار گرفت.  

 اخبار مربوطه