بهره برداری ریکارد گونه تسلا در ربع اول سال

شرکت موتر سازی تسلا با جهشی فراتر از انتظار درآمد فوق العاده ای کسب کرده است

1629156
بهره برداری ریکارد گونه تسلا در ربع اول سال

شرکت موتر سازی تسلا با جهشی فراتر از انتظار درآمد فوق العاده ای کسب کرده است

بزرگترین شرکت موترسازی جهان، تسلا، گزارش عملکرد سه ماه اول سال را به نشر رسانید که نشاندهنده  درآمد این شرکت با جهشی فراتر از انتظار بوده است.

طبق این گزارش درآمد شرکت موتر سازی برقی تسلا در سه ماه اول به 10.39 میلیارد دالر رسیده که 74 فیصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است.

این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند درآمد شرکت در این سه ماه حداکثر به 10.29 میلیارد دلادالرر برسد.

سود خالص شرکت تسلا در سه ماه اول 2021 به ریکارد تاریخی438 میلیون دالر رسید.

همچنین اعلام شد شرکت تسلا در این مقطع زمانی 518 میلیون دالر از فروش اوراق اعتباری و101 میلیون دالر از فروش بیت‌کوین درآمد کسب کرده است.

اسهام تسلا در واکنش اولیه به این گزارش 3 فیصد سقوط کرد. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به زمان بیشتری برای هضم این داده‌ها نیاز دارند.اخبار مربوطه