سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» بین افغانستان و تورکمنستان به امضا رسید

سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» از جانب رئیس شورای مدیره تورکمن گاز و معاون شورای امنیت ملی افغانستان در کابل به امضا رسید

1626964
سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» بین افغانستان و تورکمنستان به امضا رسید

سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» از جانب رئیس شورای مدیره تورکمن گاز و معاون شورای امنیت ملی افغانستان در کابل به امضا رسید.

عبادلله عباد٬ معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با محمد مراد امانوف٬ رئیس شورای مدیره تورکمن گاز سند امنیتی خط لوله گاز «تاپی» را امضا کرد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان٬ خواجه ارزوف٬ سفیر تورکمنستان در افغانستان نیز در مراسم امضای توافق‌نامه مذکور در کابل حضور داشت. معاون شورای عالی امنیت ملی افغانستان این سند را در راستای اجرای پروژه تاپی گام مهمی دانست.

گفتنی است عملیات احداث خط لوله گاز موسوم به تاپی در سال 2016 در خاک تورکمنستان آغاز شد و در آخر سال 2017 پایان یافت.

این خط لوله از میدان گاز گال‌ کینیش در تورکمنستان آغاز و با عبور ازشاهراه هرات-قندهار افغانستان از طریق کویته و ملتان در پاکستان به شهر «فازیلکا» در هند متصل می‌شود.

تأمین مالی خط لوله گاز «تاپی» به طول 1814 کیلومتر؛ شامل 214 کیلومتر آن در تورکمنستان، 774 کیلومتر در افغانستان و 826 کیلومتر در پاکستان توسط بانک آسیا صورت می‌گیرد.اخبار مربوطه