مرسدس - بنز تورک فعالیت های تولیدی خود را دوباره آغاز میکند

اعلام شد که مرسدس - بنز تورک فعالیت خود را در کارخانهبس سازی خوشدره در استانبول از تاریخ 20  اپریل  و کارخانه کامیون آقسرای در 24  اپریل  از سر خواهد گرفت

1401300
مرسدس - بنز تورک فعالیت های تولیدی خود را دوباره آغاز میکند

اعلام شد که مرسدس - بنز تورک فعالیت خود را در کارخانهبس سازی خوشدره در استانبول از تاریخ 20  اپریل  و کارخانه کامیون آقسرای در 24  اپریل  از سر خواهد گرفت

در بیانیه کتبی مرسدس بنز تورک، یادآوری شد، به دلیل نوع جدید شیوع ویروس کرونا ((Kovid-19 این شرکت تا 20 مارچ در محدوده اخذ تدابیر صحی کارمندان و جامعه و اختلالات لوژيستیکی در زنجیره تأمین بین المللی در سراسر جهان از فعالیتها تا 20 مارچ دست برداشته است.

در این بیانیه ضمن اشاره به آغاز تولید دوباره در کارخانه، اعلام میکنیم، "با این احساس مسئولیت، همراه با فراهم کردن شرایط لازم برای ادامه تولید، مطابق با اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط سازمان صحت عامه جهانی (WHO) و وزارت صحت عامه، با رعایت تمام موارد احتیاطی و پیگیری تحولات از نزدیک، در تاریخ 20  اپریل  درکارخانه بس سازی خوشدره مان و در تاریخ 24  اپریل  در کارخانه کامیون آقسرای مان دوباره فعالیتهایمان را شروع خواهیم کرد. "اخبار مربوطه