7 امین نمایشگاه بین المللی کتاب CNR 7

7امین نمایشگاه بین المللی کتاب CNR امسال با سوژه " کشف کن " در مرکز نمایشگاه استانبول اکسپو CNR برگزار خواهد شد

7 امین نمایشگاه بین المللی کتاب CNR  7

7امین نمایشگاه بین المللی کتاب CNR امسال با سوژه " کشف کن " در مرکز نمایشگاه استانبول اکسپو CNR برگزار خواهد شد

مهمان افتخاری این نمایشگاه که شامل بیش از 700 برنامه منجله روزهای امضا، سمینارها، نشست ها و گفتگوهاست، احمد امید نویسنده برجسته رمانهای پولیسی می باشد.

کتاقیمت جمع آوری شده در چهارچوب کمپاین اهدای کتاب که امسال جزو برنامه های این نمایشگاه می باشد، به مکاتب روستایی نیازمند به کتاب فرستاده خواهد شد.اخبار مربوطه