ظرفیت تولید آیفون در خارج از چین افزایش می‌یابد

مدیر ارشد شرکت "فاکسکان" گفت که ظرفیت تولید تیلفون‌های آیفون درکشوردیگری به غیراز چین افزایش خواهد یافت

ظرفیت تولید آیفون در خارج از چین افزایش می‌یابد

یانگ لیومدیربخش قطعات نیمه‌هادی شرکت "فاکسکان" به عنوان اصلی‌ترین شریک تولیدی شرکت اپل گفت که درحال افزایش ظرفیت تولید تیلفون‌های آیفون درکشوردیگری به غیرازچین هستند.

به گزارش "بلومبرگ"، لیواعلام کرده که درصورت تشدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا با تمام توان از اپل حمایت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون شرکت فاکس‌کان 25 فیصد از تولیدات آیفون خود را در خارج از چین انجام میدهد، تصریح کرده که در حال سرمایه گذاری درهند برای شرکت اپل هستند

از سوی دیگر شرکت "فاکسکان" درحال انجام آزمایشات مربوط به کیفیت محصول برای سری "iPhone Xr" در شهر چنائی هند است و به زودی تولید انبوه این مدل درهند آغاز خواهد شد.

گفتنی است مرکز شرکت "فاکسکان" اصلی‌ترین شریک تولید شرکت اپل است و مرکز آن در تایوان قرار دارد. بزرگترین کارخانجات تولیدی شرکت "فاکسکان" در چین هستند.اخبار مربوطه