ارزش بازار "اپل" به یک تریلیون دالر رسید

شرکت آمریکایی"اپل" نخستین کمپنی یک تریلیون دالری جهان شد

1024980
ارزش بازار "اپل" به یک تریلیون دالر رسید

شرکت آمریکایی"اپل" نخستین کمپنی یک تریلیون دالری جهان شد.

شرکت آمریکایی "اپل" که امروز ارزش بازار آن به یک تریلیون دالررسید، نخستین کمپنی دنیاست که به این سطح دست یافته است.

ارزش اسهام اپل امروز با رشد 2.75 فیصدی مواجه شده و الی ساعت 18.49 به وقت تورکیه تا 207.05 دالر صعود کرد.

درآمد این شرکت در دوره زمانی اپریل-جولای امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 17.3 فیصد افزایش یافته و به 53.26 میلیارد دالر و سود خالص نیز با 32.1 رشد به 11.52 میلیارد دالر رسیده است.

فروش ایفون نیز در همین مدت با 0.6 فیصد افزایش به 41 میلیون و 300 هزار و فروش آیپد 0.9 فیصد رشد داشته و به 11 میلیون و 553 هزار رسیده است.اخبار مربوطه