کشف بحیره یی آب در مریخ

ستاره شناسان ایتالیا در مشاهدات خود با ماهواره مارس اکسپرس در جنوب قطب جنوب مریخ زیر پوششی یخی، بحیره یی از آب کشف کردند

کشف بحیره یی آب در مریخ

ستاره شناسان ایتالیا در مشاهدات خود با ماهواره مارس اکسپرس در جنوب قطب جنوب مریخ زیر پوششی یخی، بحیره یی از آب کشف کردند.

ستاره شناسان انستیتوت ملی فیزیک نجومی بولونیا در ایتالیا در مشاهدات خود با ماهواره مارس اکسپرس در ناحیه جنوبی قطب جنوب مریخ زیر پوشش یخی یک بحیره یی آب پنهان کشف کردند.

محققان قبلا در فرآیند اکتشافاتی خود از ماه می 2012 تا دسامبر 2015 و در نتیجه اندازه گیری با رادار،  در سطح مریخ جرم آبی ای به وسعت 20 کیلومتر و به عمق 1.5 کیلومترکشف کرده بودند.

قبلا نیز در سطح مریخ آب منجمد به صورت فصلی رویت شده بود، اما این اولین کشف جدید نمایانگر موجودیت دائمی آب  در این سیاره است.

با وجود اینکه این بحیره  بسیار سرد و شور است و در شرایط مشابه در دنیا میکروب ها قادر به زندگی در ان هستند این بحیره  می تواند محیط مناسبی برای زندگی جانداران فراهم کند.

نتایج این تحقیق در مجله "Science" منتشر شده است.اخبار مربوطه