مریخ در نزدیکترین موقعیت سماوی خود با زمین قرار میگیرد

مریخ در 31 جولای 2018 به شكل درخشان‌ترين جرم سماوی قابل مشاهده خواهد بود

مریخ در نزدیکترین موقعیت سماوی خود با زمین قرار میگیرد

سیاره مریخ در 31 جولای 2018 به نزدیک‌ترین فاصله‌ خویش با زمین خواهد رسید که به نسبت فاصله‌اش در طی 15 سال اخیر بی‌سابقه خواهد بود

دلیل وقوع اين رويداد این است که در این تاریخ زمين مستقيم از ميان خورشيد و مريخ عبور مي‌كند و مریخ در طول ماه‌های جون و جولای به نزديک ترين فاصله‌ تا زمين از سال 2003 تاكنون خواهد رسيد.

روز 31 جولای، مریخ در فاصله 57 ميليون و 615 هزار كيلومتری از زمين قرار خواهد داشت و به درخشان‌ترين حالت خود خواهد رسيد

در این تاریخ بدون نياز به تجهيزات رصدخانه یی، در ساعات شب مريخ به راحتی به شكل درخشان‌ترين جرم آسمان قابل مشاهده خواهد بود

عبور زمین به شکلی مستقیم از بین زمین و مریخ هر 15 تا 17 سال يك بار رخ ميدهد، در این لحظه مدار زمين و مريخ به شكلی همجوار ميشوند كه دو سياره به نزديک ترين فاصله از يكديگر قراربگیرند.

علیرغم بسیار زیبا دیده شدن مریخ از سطح زمین، ناسا اعلام کرد که این سیاره هم اکنون يكی از شديد‌ترين طوفان‌های ریگی را سپری میکند و طوفانی از ریگهای سرخ بيش از 10 ميليارد هكتار از سطح سياره را در خود مدفون ساخته‌استاخبار مربوطه