اجداد انگلیسی ها سیاه پوستانی با چشمان آبی بوده اند

بر اساس یک آزمایش علمی در انگلستان معلوم گردید که اجداد انگلیسی ها سیاه پوست بوده اند

906203
اجداد انگلیسی ها سیاه پوستانی با چشمان آبی بوده اند

آزمایش دی ان آ بر روی قدیمی ترین اسکلت بدست آمده از انگلستان نشان میدهد که اجداد انگلیس ها دارای پوستی تیره و چشمهای آبی بوده اند

طبق تحقیقات بعمل آمده، اسکلت متعلق به فردی که احتمال می رود 9000 سال قبل حیات بسر میبرده است دارای موهای سیاه مجعد و گونه های برجسته بوده است.

زمانی را که فرد موصوف در قید حیات بوده وشاید در 20 سالگی فوت کرده باشد، همزمان با آغاز سکونت دائمی درجزیره انگلستان می باشد، بدین دلیل نیز وی به صفت نخستین بریتانیایی مدرن مد نظر قرار داده می شود.

گفته می شود که تمام جوامع انسانی که قبل از این تاریخ در تلاش سکونت کامل در جزیره انگلیستان بوده اند، همگی بطور کامل از بین رفته اند و فرد مذکور با افرادی که هم اکنون در انگلستان زندگی می کنند از یک ریشه هستند.

براساس یک تحقیق که توسط موزیم ملی تاریخ و دانشگاه لندن انجام شده است، رنگ پوست روشن در بین اروپایی های شمالی بسیار دیرتر از آنچه که گمان میرود، به وجود آمده است.

یون دیکمن از دانشگاه لندن اظهار میدارد: "این ادعا که انگلیس ها باید سفید پوست باشند حقیقت ندارد."

جین ماتیسن که در دانشگاه پنسیلوانیا و درزمینه جن شناسی تحقیق میکند، میگوید که یافته های این تحقیق با مطالعات انجام گرفته در مورد شکل گیری جن های رنگ روشن میخواند.

قبلا تصور میشد که مردمی که 40،000 سال قبل از آفریقا به اروپا مهاجرت کرده اند، به مرور رنگ پوستشان روشن شده است.

تحقیقات اخیر نشان میدهد که پوست رنگ روشن در 7 تا 8 هزار سال اخیر ظاهر شده است.

کارشناسان براین باوراند که احتمال دارد در مناطقی که نور خورشید کمتری وجود دارد، پوست انسان برای جذب ویتامین D بیشتر سفیدتر و روشن تر شده باشد.

اسکلت مورد بررسی در این تحقیق در یک غار در منطقه سامرست در سال 1903 کشف شد.

قبلا گمان می کردند که صاحب این اسکلت پوست روشن داشته است.

کارشناسان برآورد میکنند که درطول دوره مسیحیت در انگلستان امروزی 12،000 نفر زندگی می کرده اند.اخبار مربوطه