آیا میدانید که از لحاظ بزرگی دومین تنگه جهان در تورکیه موقعیت دارد؟

این تنگه در ولسوالی کمالیه ولایت ارزینجان تورکیه واقع شده است

2066590
آیا میدانید که از لحاظ بزرگی دومین تنگه جهان در تورکیه موقعیت دارد؟

در ولسوالی کمالیه ولایت ارزینجان تورکیه, تنگه ای وجود دارد که بنام تنگه تاریک یاد میشود.  این تنگه از لحاظ بزرگی به عنوان دومین تنگه جهان مشهور است.  ضمناً این تنگه به عنوان خطرناک ترین تنگه جهان شناخته شده است.  تنگه مذکور از سوی یک ویب سایت در لیست خطرناک ترین تنگه های جهان قرار داده شد.  گفته میشود که این تنگه حتی خطرناک تر از تونل گولیانگ واقع در چین میباشد.  تنگه تاریک دارای دیوار های 500 الی 600 متر بوده و نسبت اینکه آفتاب نمیگیرد به این نام یاد میشود.  پس از اینکه بند کبان ساخته شد ارتفاع آب به 80 متر رسید. بدین ترتیب تنگه مذکور شکل امروز را بخود گرفت. 

گفته میشود که کار ساختمان این تنگه در سال 1870 میلادی از سوی ساکنین منطقه آغاز شده است.  در سال 2002 میلادی با حمایت دولت این تنگه وسعت پیدا کرده به شکل سرک مورد استفاده قرار گرفت.  بدین معنی که کار ساختمان این تنگه 132 سال طول کشیده است.  گفته میشود کار ساختمان در تنگه ابتدا از سوی کسانیکه در منطقه حیوانات خود را میچراندند با فعالیت حفاری توسطه آلات ابتدایی آغاز گردیده است. 

تونل سنگی این تنگه دارای 7 کیلومتر طول میباشد.  در بعضی نقاط نیز سوراخ های برای هوا دیده میشود.  آبی به طول تقریباً 9 کیلومتر در این تنگه موجود است.  در حال حاضر سالانه تعداد کثیری توریست ها به دیدن این تنگه میآیند. ضمناً در ولسوالی کمالیه ولایت ارزینجان همه ساله فستیوال بین المللی نیز برگزار میشود.  در منطقه به استثنای این تنگه جا های توریستیک دیگری نیز موجود است.  منطقه مذکور نسبت اینکه از قدیم الایام میزبان تمدن های متعدد بوده است دارای گذشته غنی تاریخی میباشد. اخبار مربوطه