ویژه برنامه ای 21 سپتامبر روز جهانی صلح

امروز21 سپتامبرمصادف است با روز جهانی صلح

2040566
ویژه برنامه ای 21 سپتامبر روز جهانی صلح

ویژه برنامه ای صلح، پنجشنبه ۲۱ جولای سال ۲۰۲۳ سال

امروز21 سپتامبرمصادف است با روز جهانی صلح. سالگرد روزی که آلمان هیتلری برعلیه پولند اعلام جنگ کرد این روز در تورکیه و در کشورهای عضو بلاک شوروی سابق به صفت "روز جهانی صلح" جشن گرفته می شود. با تأسیس سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم در جهت  جلوگیری از وقوع مجدد جنگ ها به طور کلی از وقوع و گسترش بسیاری از جنگ ها جلوگیری صورت گرفت اما، با زهم این درگیری‌ها و جنگ‌های منطقوی همچنان گاه گاهی رخ می‌دهد. سازمان ملل متحدرا ، بر اساس 5 کشور عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل تشکیل دادند که به هیچوجه دارای اصل برابری نبوده است. اگرچه بسیاری از کشورها از این وضعیت انتقاد کرده اند، اما 5 عضو دائمی شورای امنیت همچنان با ناشنیده گرفتن اعتراضان کشورها به کار خود ادامه میدهند. از آنجایی که به همگان معلوم است اگر در مورد مساله ای فلسطین، یکی از این 5 عضو رای منفی ارایه بکند، نمی توان تصمیمات موثر و مشترک اتخاذ کرد. بناء رئیس جمهور تورکیه آقای رجب طیب اردوغان ایده "جهان بزرگتر از 5 است" را در سال های اخیربه صراحت  مطرح کرده است که به شدت مورد حمایت فزاینده ای کشور ها قرار گرفته است. آرزومیکنیم، سازمان ملل که اهمیت زیادی در حفظ صلح جهانی دارد، با ساختاری برابرتر و بی طرفانه تر به صلح جهانی مصدر  خدمات ارزند ای گردد . 21 سپتامبر روز جهانی صلح مبارک.اخبار مربوطه