چشمان متجسس- "دورشدن اتحادیه اروپاازسوختهای فوسیلی به طورغیرقابل برگشت"

به گفته کارشناسان، اتحادیه اروپا در حال دور شدن از سوخت های فوسیلی "به طور غیرقابل برگشت" است

1996606
چشمان متجسس- "دورشدن اتحادیه اروپاازسوختهای فوسیلی به طورغیرقابل برگشت"

برنامه چشمان متجسس- پنجشنبه ۹ جون سال ۲۰۲۳ میلادی

با اجرای قوانین معاهده ای  سبزاروپا، پیش‌بینی می‌شود که اتحادیه اروپا تا سال 2030 از سوخت‌های فوسیلی فاصله بگیرد و انرژی بادی و خورشیدی منابع اصلی برق راتشکیل خواهند داد واین نیز تقریبا 55 فیصد از مصرف برق را تامین خواهد کرد.
درودهای گرم ازانقره به شنونده گان عزیز رادیو صدای تورکیه ! دربرنامه این هفته ای  «چشمان متجسس» مان در مورد بینش کارشناسان در رابطه به تامین انرژی ها صحبت خواهیم کرد که انرژی بادی و خورشیدی تا سال 2030 منابع اصلی برق را تشکیل خواهند داد.

با توجه به تحلیل اندیشکده انرژی دیدگاه های ستراتیژیک در مورد چگونگی تأثیر معاهده ای  سبز اروپا برامنیت انرژی، قیمت برق، اشتغال و نیازهای سرمایه‌گذاری این بلاک، تحول بزرگی در اقتصاد اتحادیه اروپا (EU) با گذاربه انرژی پاک انتظار می‌رود.

با اجرای قوانینی که حداقل 55 فیصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2030 در چارچوب معاهده ای  سبز تضمین می کند، انرژی بادی و خورشیدی منابع اصلی برق خواهند بود و 55 فیصد از مجموع تولید برق را تامین می کنند.

پیش‌بینی می‌شود که اتحادیه اروپا به‌طور برگشت‌ناپذیری از سوخت‌های فوسیلی فاصله خواهد گرفت و مصرف گاز حداقل 31 فیصد در سراسر اتحادیه اروپا کاهش خواهد یافت. این کاهش تقریباً به اندازه مصرف سالانه گاز آلمان قبل از جنگ اوکراین محاسبه شده است.

پس از معاهده ای  سبز، پیش‌بینی می‌شود که حداقل 58 میلیون پمپ حرارتی در کشورهای اتحادیه اروپا نصب شود و تقریباً 29 میلیون وسیله نقلیه الکتریکی در جاده‌ها فت وبرگشت داشته باشند.

با اتخاذ راه حل های انرژی پاک، برآورد میشود که سهم متوسط ​​مصرف انرژی خانواده ها در بودجه هریک ازخانواده های اروپایی که در سال گذشته 8.6 فیصد بود، تا سال 2030 به 6.1 فیصد کاهش یابد. همچنان برآورد می شود که حد متوسط ​​قیمت برق در این مدت 7 فیصد کاهش خواهد یافت.

انتقال انرژی پاک همچنین پتانسیل ایجاد حداقل 447 هزار شغل خالص در کشورهای اتحادیه اروپا را دارد. لیندا کالچر مدیر اجرایی چشم‌اندازهای استراتژیک، با بیان اینکه تحقق توافق سبز امنیت انرژی ورونق اقتصادی بیشتری را به همراه خواهد داشت، درباره این تحلیل اظهار داشت: «کشورهایی که می‌خواهند گاز، زغال سنگ ونفت به اتحادیه اروپا صادرکنند، نباید خود را فریب دهند. مصرف به طوربرگشت ناپذیری درحال کاهش است.»

 نیل ماکاروف، مدیر دیدگاه های استراتژیک، گفت که این توافق به صفت سپری در برابر مصارف بالای زندگی عمل می کند.  ماکاروف با اشاره به اینکه نفت، گاز وزغال سنگ ازعوامل اصلی تورم بالا هستند، گفت: اتحادیه اروپا منحیث قاره ای با منابع محدود گازونفت، با استفاده از انتقال صفر خالص به صفت ابزار امنیت انرژی در برابر تهدیدات جیوپولیتیکی، گزینه استراتژیک درستی را اتخاذ می کند. او ارزیابی خود را دراینمورد چنین به پایان رسانید:« ولی  اتحادیه اروپا درطی 7 سال آینده مقداری معادل مصرف خود را کاهش خواهد داد.»

دوستان عزیز رادیو صدای تورکیه !

دربرنامه امروزی چشمان متجسس مان درمورد نظرات کارشناسان مبنی براینکه «انرژی بادی و خورشیدی تا سال 2030 منابع اصلی برق دراروپا خواهد بود» صحبت کردیم. متن برنامه و پادکست و همچنین تحولات تورکیه و جهان، را میتوانید از طریق از وب سایت دری www.trt.net.tr/dari رادیو صدای تورکیه دسترسی داشته باشید. به امید دیداردرهفته آینده با شما عزیزان در قسمت جدید مان، خداحافظ!اخبار مربوطه