ویژه برنامه ای آغاز ماه مبارک رمضان- دوم اپریل سال ۲۰۲۳

امروز جهان اسلام روزه دارندو امروز روز اول  ماه مبارک رمضان است

1964266
ویژه برنامه ای آغاز ماه مبارک رمضان- دوم اپریل سال ۲۰۲۳

ویژه برنامه ای ماه مبارک رمضان- پنجشنبه۲۳ مارچ ۲۰۲۳ میلادی

امروز جهان اسلام روزه دارندو امروز روز اول  ماه مبارک رمضان است . جهان اسلام سر از امروز برای یک ماه متوالی خاص برای کسب رضای اوتعالی از ساعت معینه بوقتهای محلی الی آذان شان دهان از خورد و نوش می بندند نه تنها از خورد ونوش که برای جلب رضایت اوتعالی از انجام هرگونه اعمال ناشایست که موجب آزارواذیت دیگران گردد نیز پرهیز میکنند. افطاری که از سفره های ویژه ماه مبارک رمضان است به شیوه ای که شایسته اسلام است تزیین میگردد. همچنان درسحری ها که از وعده های شبانه ماه مبارک رمضان است نیز با تهییه غذاهای غیر مکلف و لذیذ برگزار می شود. نماز تراویح که  ویژه اینماه مبارک است نیز با برگزاری نماز خفتن خوانده می شود. ماه مبارک رمضان را در سرتاسر جهان اسلام گرامی می داریم و آرزوی قبول توبه گناهان انجام شده را به برکت و فیض این ماه که به صفت سلطان دوازده ماه در سال شناخته میشود از بارگاه خداوند متعال استدعا میداریم..اخبار مربوطه