چشمان متجسس- زبان دنیای مجازی در عصر دیجیتال

والدینی که در عصر دیجیتال اطفال خود را تربیت می‌کنند چگونه باید این واژه‌ها را بیاموزند؟ تسلط بر مفاهیم دیجیتالی چه کمکی به خانواده‌ها خواهد کرد

1910169
چشمان متجسس- زبان دنیای مجازی در عصر دیجیتال

از استودیوی رادیو صدای تورکیه رادیو تلویزیون دولتی تورکیه تی آر تی در انقره در خدمت همه ای شنوندگان عزیزرادیو صدای تورکیه قرار داریم. در برنامه امروزی مان راجع به « زبان دنیای مجازی در عصر دیجیتال»  صحبت میکنیم.

والدینی که در عصر دیجیتال اطفال خود را تربیت می‌کنند چگونه باید این واژه‌ها را بیاموزند؟ تسلط بر مفاهیم دیجیتالی چه کمکی به خانواده‌ها خواهد کرد؟

لوت (لوت گرفتن در بازی های دیجیتال به معنای جمع آوری غنائم می‌باشد)، لِوِل آپ (تلاش برای ارتقای سطح شخصیتهای بازی)، ارسال پیام از DM  (پیام مستقیم، ارسال پیام خصوصی به طرف مقابل) ... اینها ازجمله کلماتی هستند که نسل جدید در دنیای مجازی از آن استفاده می کند. حال ببینیم والدین معنای چند مورد از این مفاهیم را که فرزندانشان استفاده می‌کنند، می‌دانند؟ والدینی که اطفالشان را در عصر دیجیتال بزرگ می کنند چگونه باید این کلمات را بیاموزند؟ تسلط بر مفاهیم دیجیتال چه کمکی به خانواده ها خواهد کرد؟

اینترنت در حال گسترش است، دنیای مجازی هر روز کمی بیشتر وارد زندگی روزمره می‌شود.

این وضعیت همچنین زبان ارتباطی جدیدی را به میان می‌آورد.

آنها لوت می‌کنند، لول آپ می‌شوند و ار طریق DM با دوستان خود صحبت می‌کنند. نسل جدید در عصر دیجیتال از زبان دنیای مجازی استفاده می‌کند.

مفاهیمی که نسل جدید دردنیای مجازی استفاده میکنندممکن است برای والدین عجیب یاغیرقابل درک به نظربرسد.

وقتی این کلمات در خطاب به والدین استفاده می‌شود، پاسخ‌هایی مانند "آن کلمه برای من ناآشنا است، نشنیدم" و "برای اولین بار آن کلمه را شنیدم" را می‌دهند.

هر چه فاصله سنی بین نسل جوان و بزرگسال بیشتر باشد، از زبان مورد استفاده در دنیای مجازی دورتر می شوند. درواقع، برخی از والدین با وب سایت‌هایی که فرزندانشان در دنیای مجازی از آنها استفاده می کنند، ناآشنا هستند. والدینی هستند که می گویند هرگز نام فیس بوک، اینستاگرام و توییتر را نشنیده‌اند.

توصیه میشود والدین به زبانی که فرزندانشان استفاده می‌کنند تسلط داشته باشند تا بتوانند رفتار آنها در دنیای مجازی را زیر نظر بگیرند.

دکتر لونت امونگیل معاون مرکز تحقیقات آموزش رسانه‌های اجتماعی وامنیت دیجیتال، خطاب به خانواده‌ها: "ما می‌‌توانیم زبان مورد استفاده اطفال درعصر دیجیتال را به بهترین شکل از آنها یاد بگیریم. یادگیری این زبان به همراه آنها باعث می‌شود احساس کنند ما برای آنها ارزش قائلیم و با آنها هستیم."

بنابراین، دانستن مفاهیم مورد استفاده فرزندان چه چیزی برای خانواده‌ها فراهم می‌کند؟

دکتر لونت امونگیل اظهار داشت، "در مورد اینکه چرا باید یاد بگیریم، نکته مهم در اینجا این است که بتوانیم به طور سالم با آنها ارتباط برقرار کنیم. زیرا ما برای جلوگیری از دوری با دنیای آنها، مجبوریم یاد بگیریم و بدانیم آنها از چه چیزی استفاده می‌کنند."

کارشناسان تاکید می کنند که این ارتباط باعث تقویت روابط خانوادگی نیز خواهد شد.

دوستان عزیزرادیو صدای تورکیه، در برنامه ای امروزی مان در راجع که زبان دنیای مجازی در عصر دیجیتال صحبت کردیم. تادیدار دربرنامه هفته دیگر در پناه پروردگار یکتا باشید.اخبار مربوطه