آیا می‌دانید که گرگ در میتولوژی تورک دارای معنی خاصی است؟

گرگ خاکستری در اساطیر تورک موجودی مقدس محسوب می‌گردد

1908811
آیا می‌دانید که گرگ در میتولوژی تورک دارای معنی خاصی است؟

دربرنامه امروزی مان مطلبی داریم زیرعنوان« گرگ در میتولوژی تورک دارای معنی خاصی است؟ » که تقدیم شما عزیزان مینماییم.

گرگ خاکستری در اساطیر تورک موجودی مقدس محسوب می‌گردد

نقش گرگ در میتولوژی‌های کشورهای مختلف سمبول ملت تورک به‌شمار می‌رود. گرگ درحماسه های تاریخی تورکها به‌صفت نقش اصلی ظاهر شده و با تضمین تداوم نسل و نژاد تورک آن‌را ازخطر انقراض نجات می‌دهد، ودرحماسه دیگری از گرگ به‌عنوان راهنمای تورک‌ها یاد می‌شود.

گرگ خاکستری بر اساس اعتقاد تورک‌ها موجودی مقدس و فرخنده تلقی می‌شود. گرگ خاکستری که در افسانه‌های تورک موجودی مقدس به‌شمار می‌رود، حیوانی است که تورک‌ها با آن عجین شده و حتی در اساطیر آن را به‌عنوان مادر و جد خود تلقی می‌کنند. مهمترین علت مقدس شمرده شدن گرگ خاکستری و تلقی آن به‌عنوان نماد ملی تورک‌ها از اعصار ماقبل تاریخ تاکنون افسانه‌ای است که بر اساس آن اعتقاد بر این است که تورک‌ها از نسل گرگ خاکستری هستند. علاوه براین تصور می‌رود گرگ که به‌عنوان یک حیوان قوی و تند و تیز که سمبول آزادی، سرعت و طبیعت است، شخصیت و ذات تورک‌ها را منعکس می‌کند. بر روی سنگ قبرها و یا صخره‌ها در مناطق مختلف جهان تورک می‌توان با تصاویر افسانوی گرگ در مکانهتی مختلف آشنا گردید.

در دول تورک در طول تاریخ بر روی نشان‌ها، بیرق‌ها و سکه‌ها به نقش و نگار گرگ جای داده می‌شد. گرگ را آتاترک  نیز به‌ صفت نماد ملی اعلام شده و در سال‌های اول جمهوریت نقش گرگ خاکستری بر روی بانک نوتها‌ و پوسته های کشور چاپ شده بود.اخبار مربوطه